Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm:

– Thạch dừa – coconut jelly

– Rau câu – jelly

– Nha Đam – Aloe vera

– Nước giải khát – beverage

– Cơm lứt sấy – Dried brown rice

– Mít sấy – Dried jackfruit

– Trái cây sấy – Mixed dried fruits

– Xoài và trái cây sấy dẽo –

– Thủy sản khô và đông lạnh – Dried and frozen seafoods

– ….