1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhà máy sản xuất Tâm Phát.

2. Hồ sơ công bố các sản phẩm

3. Cúp vàng Việt Nam BestFood

4. THƯƠNG HIỆU- NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG QUỐC GIA 2022